top of page

מתודולוגית היישום של סיבד תבטיח שתקבלו את המקסימום ממערכת ה-ERP, שתיתן לכם את הפתרונות המלאים לכול הצרכים. תהליך מובנה יעזור לכם לשלוט בפרויקט ובתוצרים ולהפחית בזבוז, חריגות והפתעות. 

מתודולוגית היישום של סיבד מבטיחה מערכת ERP אופטימלית

למה בעבודה עם מתודולוגית יישום מקבלים יותר ממערכת ה-ERP?

תהליך היישום שלנו בחברת סיבד (Sibud)  מבוסס על מתודולוגית יישום מובנת שתבטיח שתקבלו בסוף התהליך את מערכת ה-ERP של פריוריטי (Priority) וכול הפתרונות, המותאמים ביותר למכלול הצרכים שלכם. תהליך מקצועי ורב-שלבי הכולל: ניתוח צרכים, אפיון, יישום, הטמעה ותמיכה, הוא קריטי ליישום מדויק שיספק לכם, מענה מושלם לטווח ארוך. 

מענה לכול צורך - תהליך מסודר ומקצועי שיבטיח מענה ברמה העסקית, הארגונית והתפעולית.

בהירות וודאות - השלבים המובנים והידועים יאפשרו לשלוט בפרויקט ולצמצם הפתעות וחריגות. 

חיסכון בזמן ובכסף - מתודולוגיה מובנת עוזרת לתכנן וכך מונעת כפילויות ובזבוז משאבים.

תאום ציפיות מלא - תאום בהגדרות תכולת הפרויקט, תהליכי העבודה ולוחות הזמנים מפחית תסכולים.  

מיקסום יכולות המערכת - תכנון והערכות מוקדמת מאפשרים לנצל את יכולולת המערכות.

מה הם שלבי מתודולוגית היישום של סיבד?

#1

אפיון והגדרת תכולת העבודה (SOW - Scope of Work)

בסיום הפרויקט ייקבע כמילוי כל סעיפי מסמך אפיון התכולה.תחילת הפרויקט יערך אפיון של התהליכים שימומשו במערכת ושל הפיתוחים הנדרשים. בתום האפיון, תיקבע בהסכמת שני הצדדים תוכנית עבודה מפורטת למימוש הפרויקט כולל לדוגמה: היקף עבודה לכל שלב, לוחות זמנים ואבני דרך להתקדמות.

להצלחת הפרויקט נדרשת מחויבות שני הצדדים לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו באפיון. 

הנושא הראשון שיוגדר בתהליך הכנת ה-SOW הוא מבנה הקבצים שנדרש להסבה. הלקוח יפסק את הקבצים בהתאם ללוחות הזמנית בתוכנית העבודה. הדרכתמשתמשים תעשה אך ורק על בסיס נתוני אמת שהוסבו, הוקלדו או טוייבו במערכת החדשה.

הלקוח אחראי לספק באמצעות ה"רפרנטים" שהוגדרו לפרויקט את תיאור תהליכי העבודה הנהוגים ע"י כל משתמש מייצג של הלקוח. לדוגמה: איש מכירות/סוכן – הפקת הצעת מחיר. לתיאור כל אחד מהתהליכים יצורפו כל המסמכים והדוחות הנמצאים בשימוש ע"י המשתמש באותו תהליך. התיאורים והמסמכים יהוו חלק מהתשתית לכתיבת ה-SOW בנוסף לכל מסמך דרישות אחר, כמו RFP.

התוצרים של השלב:

 • תהליכים מרכזיים נדרשים

 • ניתוח פערים (נדרש מול קיים בתוכנה)

 • מבנה מסמכים

 • חשיפת דו"חות קיימים במערכת

 • תוכנית מעבר ממערכת אחת לשנייה (כולל תוכנית הסבות)

 • הגדרת הממשקים הנדרשים מול מערכות קיימות

 

סיום השלב: 

אספקת מסמך אפיון כולל דרישות תשתית טכנולוגית ודיון על תכולתו מאושר ע"י הלקוח.

#2

הגדרת מערכת (קונפיגורציה)

בשלב הגדרת המערכת מוקמים כל התהליכים שהוגדרו בשלב הקודם. בשלב זה מבוצעות הפעילויות הבאות:

 • הקמת תהליכים עסקיים בתוכנה

 • עריכת מסמכים

 •  אתחול מערכת

 • התאמות יישומיות נדרשות בהתאם לתכולה שהוגדרה בשלב אפיון התהליכים העסקיים

#3

הסבות נתונים

ניתן לקלוט במערכת Priority נתונים מקבצי ASCII, בתבנית מוגדרת שתינתן לחברה. קבצי הנתונים שיוסבו ייקבעו בשלבי תכנון הפרויקט. הנתונים אותם תאפשר מערכת התוכנה לקלוט, (במידה ויוחלט לא להקימם מחדש), הם קבצי תשתיות לדוגמה: אינדקס הנהלת חשבונות, תנועות יומן פתוחות, קטלוג פריטים, כרטסת לקוחות ואנשי קשר, כרטסת ספקים, מחירונים ועוד. אנחנו לא נעבוד על מערכות החברה  כדי למשוך נתונים, ובאחריות החברה להעביר לנו את הקבצים במבנה הנדרש, כדי שנוכל לטעון אותם לתוכנה. לאחר הטעינה, באחריות הלקוח לטייב ולהשלים את הנתונים לאחר טעינתם.

#4

ביצוע הדרכות ופיילוט

שלב הפיילוט (בדיקה וניסוי) של המערכת נועד לבחון את ההגדרות שבוצעו בתוכנה לפני הפעלתה ועליה לאוויר. 
הבדיקה כוללת את השלבים הבאים:

 • הקמת בסיס נתונים מצומצם

 • הרצת תהליכים מלאים של המערכת כולל הדפסת טפסים ומסמכים 

#5

הדרכה ואישור מערכת

במסגרת שלב האפיון תקבע תוכנית הדרכה מפורטת שתכלול נושאים ותתי נושאי להדרכה. יוגדר אופן ההדרכה משתמשים מובילים, הדרכה פרטנית, תחומים נדרשים לפי קבוצות משתמשים ועוד.

לאחר הפיילוט נערך להפעלת המערכת. ההערכות להפעלה כוללת את השלבים הבאים:

 • השלמת הדרכות

 • הקמה סופית של בסיס הנתונים

 • תכנון שיטת מעבר מערכות (מישנה לחדשה)

 • אישור המערכת על ידי הלקוח

#6

הפעלה ועליה לאוויר

שלב ההפעלה כולל:

 • הפעלת המערכת בסביבה יצרנית

 • בקרה שהמערכת מתפקדת על פי המתוכנן

 • ליווי ותמיכה במשתמשי המערכת

bottom of page